Please fill in the details and we will get back to you with a Quote

* Required fields
נתונים
נתונים
Your request was successfully sent,

נ, we will get back to you ASAP.

Close Window

המדריך למתחיל: מסמכי השילוח

המדריך למתחיל: מסמכי השילוח

בסחר הבינלאומי קיימת חשיבות עליונה למסמכים הנדרשים, ובין היתר הם העדות להוכחת החזקה במטען, ערך הסחורה, מקורה וטיבה. הכנת המסמכים מחייבת לפיכך הקפדה מדוקדקת שתחסוך עיכובים ולעיתים אף הפסדים.

מסמכי היבוא הנדרשים

 • חשבון ספק (Proforma/Commercial invoice) – נחשב למסמך החשוב ביותר שמופק ע”י הספק עבור רשויות המכס במדינת היעד. במסמך זה, שחייב להיות מקורי וחתום[1], מופיעים רוב פרטי העסקה, בין היתר: הצהרה על תכולת המשלוח, ערכו לצרכי מס ופרטי המוכר והקונה.
 • תעודת אריזה (Packing List) – מופק ע”י הספק ובו תאור טכני של תכולת הסחורה על אריזותיה השונות, לרבות המשקל והסימון שלהן.
 • שטר מטען[2] – מסמך הזהות של המטען שמשמש חוזה בין המוביל – מפיק המסמך, לבין הלקוח ובו פרטים שונים, ביניהם: פרטי השולח והמקבל, תיאור, כמות, משקל ומידות הסחורה מחיר ההובלה והאחראי לתשלום ההובלה.

שטר מטען ראשי מונפק ע”י חב’ התעופה/חב’ הספנות ובו מופיעים בין היתר פרטי המוביל. ושטר מטען פנימי  מונפק וחתום ע”י המשלח הבינלאומי, מעיד על התנאים וההגבלות של הובלת הטובין ומהווה כחוזה בין הצדדים.

 • תעודת מקור (Certificate of Origine) – מונפקת ומאושרת בד”כ ע”י לשכת המסחר של היצואן. משמשת, כפוף לתנאים והסכמים, כראייה למקור הטובין ולעיתים היא מקנה הנחות במיסים. שמות התעודה שונים בהתאם למדינות עמם נעשה הסחר, לדוגמה בסחר בין ישראל עם ארצות האיחוד האירופאי, ארצות אפט”א[3] וטורקיה התעודה הנדרשת היא EUR-1.
 • תעודות ואישורים שונים ממשרדים ומכונים ממשלתיים
 • משרד הבריאות
 • יבוא מזון דורש תעודת רישום יבואן שמיועדת לישמוש יבואן ספציפי ומעבר לפרטי היבואן מופיעים בה פרטי המחסן/ים בו יאוחסן המזון המיובא. התעודה ניתנת לתקופה של שנתיים.
 • יבוא מזון דורש הצגת מסמכים הנדרשים בהתאם לסוג המזון המיובא לשירות המזון הארצי במשרד הבריאות ולעיתים
 • יבוא של ציוד רפואי מחייב את אישור אגף ציוד רפואי – אמ”ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) במשרד הבריאות שמספק היתרי יבוא מסוגים שונים.
 • משרד החקלאות – תעודת בריאות (Phytosanitary Certificate) מטעם משרד החקלאות ולעיתים אישורים נוספים נדרשים ליבוא ויצוא של תוצרת חקלאית טריה, צמחי נוי, עצי סרק ופרי שונים, זרעים ומוצרי מזון מעובדים/מעובדים חלקית.
 • מכון התקנים – מוצרים מסויימים המיובאים דורשים ‘אישור תקן’ ממכון התקנים בכפוף לפרט מכס[4] שמגדיר את המוצר.
 • משרד הכלכלה ותעשייה –’צו יבוא חופשי’ קובע אילו אישורים נדרשים לשם קבלת רישיון יבוא ותנאים נוספים ליבוא.

 מסמכי היצוא הנדרשים

חשבון ספק, תעודת אריזה, שטרי מטען, תעודת מקור בדומה לפירוט לעיל.

 • הצהרת יצואן/יצרן ארה”ב (Specimen Invoice Declaration) – בסחר בין ארה”ב לישראל נדרשת הצהרת יצרן או יצואן שהמוצר עובד בכללי המקור שבהסכם. ההצהרה מופיעה ע”ג חשבונית המשלוח.
 • רשימון יצוא – מופק ע”י סוכן המכס/המשלח הבינלאומי ומשמש כעדות לביצוא היצוא ואישור השלטונות שהיצוא בוצע בהתאם לרשום בו.

 

 

[1] למעט מקרים חריגים בהם ניתן להציג העתקים

[2] אווירי – Air Waybill – AWB, ימי – Bill of Lading/BL

[3] EFTA – איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ

[4] קוד מארבע עד שמונה ספרות שלפיו ניתן לזהות את המוצר. הקוד נקבע על פי שיטת סיווג בינלאומית, בעיקר לפי

   מהות המוצר. פרט המכס נקבע על ידי פקיד המכס או סוכן המכס.